Lidmaatschap Totaal bouw NBI

 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI
 • Lidmaatschap Totaal bouw NBI

Lidmaatschap Totaal bouw NBI
Altijd op de hoogte blijven van de kostengegevens in de bouw.

Het NBI profileert zich als professionele kenniscentra op het gebied van kostengegevens. Zij houdt haar leden op de hoogte van kostenontwikkelingen. Het NBI ondersteunt branche- en belangenorganisaties bij het professionaliseren van hun dienstverlening door het signaleren en volgen van ontwikkelingen, het verkennen van trends.

NBI Artikelcode: AB2012
295.00

Lidmaatschap NBI (Nederlands Bouwkosten Instituut)

Het NBI profileert zich als professionele kenniscentra op het gebied van kostengegevens. Zij houdt haar leden op de hoogte van kostenontwikkelingen. Het NBI ondersteunt branche- en belangenorganisaties bij het professionaliseren van hun dienstverlening door het signaleren en volgen van ontwikkelingen, het verkennen van trends.
NBI is een onafhankelijk advies- en onderzoekinstituut, dat objectieve diensten verleent aan bedrijven, overheden en organisaties in de bouwnijverheid.
Kenmerkend voor de werkwijze is de praktische en resultaatgerichte aanpak. Onze medewerkers werken nauw samen met alle partijen in de bouwsector om oplossingen op maat te vinden.
De brede, actuele kennis in de organisatie is voor iedereen ter beschikking. De effectieve uitvoering van opdrachten en onderzoeken zorgt voor waardevolle adviezen en onderzoeksresultaten. Dit alles vormt de beste garantie voor optimale dienstverlening, waarbij de belangen van de opdrachtgevers en leden centraal staan.

Bij het Lidmaatschap ontvangt u jaarlijks:
- Basisbedragen Gebouwen (bouwkosten, budgetbepaling en herbouwwaarden)
- Bouwprijzen Kleine Werken
- E-book Bouwprijzen Gebouwelementen Ruwbouw, Afbouw, Afwerkingen en Installatie`s
- E-book Bouwprijzen Schilderwerken
- E-book Uurlonen
- E-book Algemene kosten
- E-book Calculatie voorbeelden
- E-book Calculatienormen Bouwkundig & Installaties
- E-book Onderaannemingsprijzen
- E-book Toetsingsgetallen Gebouwgericht & Elementgericht

Een inlogcode voor het calculeren met de kostengegevens tijdens het lidmaatschap:
De volgende onderdelen:
- Basisbedragen Gebouwen
- Gebouwelementen, Ruwbouw, Afbouw, Afwerkingen en Installaties
- Kleine Werken
- Schilderwerken

Van € 395,- voor € 295,- excl. BTW

Extra voorwaarden:
Na het eerste jaar blijft u € 295,- per jaar betalen.
Het NBI heeft altijd het recht om de inhoud van dit lidmaatschap aan te passen.
Wanneer het NBI dit doet zal deze u daarover informeren en de mogelijkheid geven het lidmaatschap te beëindigen.
Het lidmaatschap is jaarlijks tot 31 december van dat jaar. Ook als er later in het jaar een lidmaatschap wordt aangegaan.
Opzegging dienen voor 1 december te zijn ingedient.
Men dient minimaal 2 jaar lid te zijn voor opzegging.